1;2c1;2c1;2c KIF Browser

Vítejte v prohlížeči ontologie SUMO

Vyber jazyk: english | cesky | deutsch | italiano | simplified chinese | traditional chinese | hindi

Tento nástroj slouži k prohlížení ontologie SUMO (Suggested Upper Merged Ontology). SUMO je počáteční dokument pracovní skupiny IEEE Standard Upper Ontology. Více informací naleznete na http://www.ontologyportal.org nebo http://suo.ieee.org.

Náměty a připomínky posílejte prosím na adresu sevcenko@vc.cvut.cz.

Ontologii můžete prohlížet několika způsoby:

  • Napište jméno konceptu (např. 'Animal' nebo 'connected') do následujícího pole. Objeví se informace o příslušném konceptu, nebo seznam konceptů s podobným názvem.
    Koncept:
  • Napište anglické slovo v základním tvaru. Zobrazí se seznam významů tohoto slova, spolu s odpovídajícími SUMO koncepty.
    Anglické slovo:
  • Prohlédněte si strom hierarchie dědičnosti SUMO konceptů.
  • Vyberte si podontologii z následujícího seznamu.
    SUMO  

Počet axiomů: 926; počet konceptů: 949.